Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Komprese trajektorií dynamických trojúhelníkových sítí

Dynamické trojúhelníkové sítě jsou jedním z možných způsobů reprezentace časově proměnných 3D povrchů. Každý vrchol takové sítě je možné popsat trajektorií po které se bod pohybuje. Cílem práce je pokusit se aplikovat metody pro nelineární redukci dimenzionality těchto trajektorií a výsledky porovnat s metodou analýzy hlavních komponent (PCA).

Bližší informace poskytne vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Filip Hácha (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-12

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0