Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Komprese konektivity trojúhelníkových sítí

Trojúhelníkové sítě jsou nejčastěji používanou reprezentací 3D povrchových dat. Trojúhelníková síť je tvořena tzv. geometrií (pozicemi vrcholů sítě) a konektivitou (způsob, jakým jsou trojúhelníky spojeny). Cílem této práce je pokusit se aplikovat nástroje strojového učení, zejména umělé neuronové sítě, ke kompresi konektivity trojúhelníkových sítí s předem známou geometrií.

Bližší informace poskytne vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Filip Hácha (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-12

Zadáno komu: Viktor Havlík (Rezervované)

Aktualizováno 0