Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oborech Softwarové inženýrství, Počítačová grafika, Informační systémy, Informatika a její specializace - Počítačová grafika, Softwarové a informační systémy - Informační systémy, Softwarové a informační systémy - Robustní softwarové systémy, Softwarové a informační systémy - Softwarové inženýrství.

Uživatelské testování symetrie geometrických modelů

Symetrie je důležitou vlastností geometrických modelů a lidský vizuální systém ji zaznamenává v rané fázi vnímání. Málokdy je ovšem symetrie dokonalá a u přibližné symetrie je téžké zavést nějaké její hodnocení. Jednou z možmostí je porovnání počítačového a uživatelského hodnocení. V rámci této práce se bude vytvářet pomocné programové vybavení pro generování obrázků vhodných pro uživatelské testování. Testování samotné bude spíše v režii ČVUT. Pokud by se ale zájemce o toto téma chtěl zapojit i do testování symsotného, může.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-11

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2023/2024, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0