Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Informační systémy (Bc).

Grafický nástroj pro návrh kompartmentových modelů

1. Seznamte se s problematikou matematického modelování kompartmentových modelů, seznamte se s frameworkem SmartCGMS
2. Analyzujte dostupné nástroje pro návrh kompartmentových modelů
3. Navrhněte nástroj pro návrh kompartmentových modelů a umožněte export navržených modelů do zdrojového kódu frameworku SmartCGMS
4. Implementujte tento nástroj
5. Otestujte implementované řešení a zhodnoťte dosažené výsledky

Kontext:
V rámci naší práce se věnujeme mimo jiné i matematickému modelování vybraných soustav, například různým částem lidského metabolismu. Tyto modely často sestávají z tzv. kompartmentů, což není nic moc jiného, než virtuální "nádobka s obsahem", ze které se obsah přelévá do jiných kompartmentů nebo je odjinud naopak přijímán. Mezi těmito kompartmenty existují tzv. přenosové funkce, což je taková funkce, která popisuje již zmíněné "přelévání" (např. exponenciální přenos, difúze, moderovaná difúze, ...).

Cílem této práce je vytvořit takový nástroj, který umožní uživateli interaktivně tento model navrhnout (taháním krabiček a šipek) a následně z tohoto návrhu vytvořit zdrojový kód v jazyce C++ zkompilovatelný pro systém SmartCGMS. Ten již obsahuje rámec pro podobné modely, takže půjde jen o generování specifických částí kódu.

SmartCGMS je framework pro analýzu signálů vyvíjený na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Více informací lze naleznout na stránkách https://diabetes.zcu.cz/

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz

Téma vypsal: Ing. Martin Úbl (UN 332)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-11

Zadáno komu: Pavel Čejka (Rezervované)

Aktualizováno 0