Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Medicínská informatika, Informatika a její specializace - Zpracování přirozeného jazyka, Softwarové a informační systémy - Softwarové inženýrství.

Ludwig Wittgenstein in AI: Příprava velkého jazykového modelu pro replikaci myšlenek velkého filosofa

Cílem práce je natrénovat některý z otevřených velkých jazykových modelů (ChatLLaMA, GPT-Neo/GPT-J/GPT-NeoX, Alpaca, apod.) celým dílem filosofa Ludwiga Wittgensteina, a tak vytvořit "otisk jeho mysli" v jazykovém modelu, s kterým bude možné (aspoň částečně) vést konverzaci o filosofických problémech, k nimž se tento filosof vyjádřil. Předpokládané nasazení výsledného produktu (měl by mít nějaké rozumné uživatelské rozhraní, ideálně webové) je jako výuková pomůcka např. pro studenty Filosofické fakulty ZČU. Bližší informace sdělí vedoucí práce na první schůzce.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-04-05

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0