Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Medicínská informatika, Distribuované výpočetní systémy - Distribuované systémy.

Detekce návyků

1. Seznamte se s formátem logovacích souborů frameworku SmartCGMS
2. Z logů, které dostanete, extrahujte informace o jídle (čas, složení,..), aktivitách (cvičení, tep,...), spánku, atd.
3. Z extrahovaných informací sestavte profil pacienta, který umožní popsat jeho návyky v běžný či pracovní den, např. složení stravy, čas, cvičení, dávkování inzulínu před jídle a další dle možností
4. Vytvořte nástroj, který z profilu pacienta umožní generovat SmartCGMS logy obsahující informace o denních událostech v uživatelem zadaném rozsahu dnů
5. Zhodnodťe dosažené výsledky

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz

Téma vypsal: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2023-04-05

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0