Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatizované získávání finančních dat o veřejně obchodovaných společnostech

1. Seznamte se s technikami získávání dat z webových stránek (tzv. web scrapingu) formou automatického harvestování prováděného pomocí tzv. web crawlerů.

2. Prostudujte možnosti existujících web crawlerů a analyzujte vhodnost jejich použití na automatizované získávání finančních dat o veřejně obchodovaných společnostech včetně slučování dat z různých zdrojů.

3. Navrhnete a vypracujte postupy pripravy (konfigurace) zvolených web crawlerů pro různé konkrétní finanční údaje (tzv. Financials) pro nejběžnější akciové společnosti (např. ty obsažené v nejběžnějších burzovních indexech).

4. Realizujte opakovaný web scraping všech dostupných historických finančních dat a implementujte vlastní nástroj pro vizualizaci stažených dat umožňující jejich snadné filtrování, třídění, a podle možností také zobrazování vývoje v čase včetně nastavení pro snadné zvýraznění prahových hodnot jednotlivých indikátorů.

5. Připravte uživatelskou dokumentaci v podobě metodické příručky popisující, jak si připravit vlastní web crawler pro nový web, jak udržovat a rozšiřovat lokální datové formáty a vizualizační nástroj.

Téma vypsal: Doc. Ing. Dalibor Fiala, Ph.D. (UN 327)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-03-30

Zadáno komu: Václav Ovsík (Zadané)

Aktualizováno 0