Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Porovnávání instancí v Javě

Cílem práce je prozkoumat existující postupy a nástroje pro porovnávání instancí v Javě - ne pomocí equals(), ale pomocí rekurzivního porovnání všech atributů až k základním datovým typům. V praktické části vytvoření vlastní implementace knihovny s různými možnostmi nastavení (např. kdy u vnořených objektů použít equals() a kdy ne), případně s implementovanými různými existujícími algoritmy. Dále vytvoření demonstračního programu umožňujícího zevrubně otestovat vlastnosti knihovny.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2024/2025 dne: 2023-03-28

Zadáno komu: Roman Pejs (Zadané)

Aktualizováno 0