Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Porovnávání instancí v Javě

Cílem práce je prozkoumat existující postupy a nástroje pro porovnávání instancí v Javě - ne pomocí equals(), ale pomocí rekurzivního porovnání všech atributů až k základním datovým typům. V praktické části vytvoření vlastní implementace knihovny s různými možnostmi nastavení (např. kdy u vnořených objektů použít equals() a kdy ne), případně s implementovanými různými existujícími algoritmy. Dále vytvoření demonstračního programu umožňujícího zevrubně otestovat vlastnosti knihovny.

Téma vypsal: Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-03-28

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0