Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Přehled a srovnání současných grafových databází

1. Prostudujte problematiku grafových databází a vyberte 5 nejvýznamnějších zástupců.
2. Proveďte analýzu těchto databází a identifikujte klíčové vlastnosti.
3. Navrhněte metodiku srovnání těchto databází pro využití v rámci komerčního projektu.
4. Implementujte vybranou část metodiky např. v podobě zátěžových testů nad připravenými daty.
5. Klíčové části sw pokryjte automatickými testy.
6. Kriticky zhodnoťte dosažené výsledky.

*****************************
Cílem práce je rešerše současných grafových databází na trhu. Práce by měla obsahovat:

- přehled grafových databází na trhu,
- výběr alespoň pěti těchto databází do srovnání včetně odůvodnění výběru,
- porovnání vybraných databází (pojmenování jejich funkcionalit, vlastností, výhod a nevýhod, licenčního modelu/cenových podmínek).

V praktické části práce budou jednotlivé databáze porovnány z pohledu výkonu. Výkon bude změřen pomocí implementace vybraného grafového algoritmu ve všech databázích na stejných datech. Výběr algoritmu bude
na autorovi, preferován je průchod/prohledání telekomunikční sítě.

Unicorn považuje grafové databáze za velmi perspektivní úložiště pro určité typy analytických úloh. V případě kladného hodnocení práce může být autorovi nabídnuta spolupráce na některém z projektů využívajících
tento typ databáze v praxi.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Simona Strakošová - HR,
  • Firma: Unicorn,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2023-02-24

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0