Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Automatické vytváření souhrnu historických dokumentů

Cílem této práce je automatické vytvoření souhrnu k historickým dokumentům v podobě textu, tj. vstupem bude dlouhý text, výsledek bude souhrn (abstract). Použitá metoda bude velmi pravděpodobně založena na neuronových sítích. Výzkumná práce s praktickým využitím, úspěšný výsledek je v plánu nasadit na historickém portálu https://www.portafontium.eu.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-09-20

Zadáno komu: Jan Kadlec (Rezervované)

Aktualizováno 0