Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Sběr logů z Android zařízení na server

1. Seznamte se s aktuálními možnostmi logování v Android aplikaci Aimtec Touch Client. Analyzujte uživatelské a systémové požadavky.

2. Prozkoumejte vhodné technologie pro logování a přenos logů z klientských zařízení na server.
3. Navrhněte rozšíření klientské Android aplikace a serveru. Definujte komunikační rozhraní mezi nimi.
4. Implementujte navržené změny v klientské aplikaci i serverové části, kód pokryjte vhodnými testy.
5. Ověřte funkčnost řešení a navrhněte možná rozšíření.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Pešička (UN 358)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Dobrý,
  • Firma: Aimtec,

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-18

Zadáno komu: Jan Vašátko (Zadané)

Aktualizováno 0