Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Přehled GUI systémů pro tvorbu aplikací s minimální potřebou psaní programového textu

Cílem práce je sestavit přehled v současné době existujících nástrojů, které umožňují uživatelům vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti nebo jen s omezenou mírou psaní zdrojových textů v programovacím jazyce. Typickými zástupci jsou https://rei3.de/en/ nebo https://about.appsheet.com/home/ . Výsledkem by měl být přehled v současné době existujících nástrojů, texhnik používaných pro návrh aplikace (pseudokód, diagramy, analýza přirozeného jazyka), jejich vlastností a omezení a vyhodnocení komplexity v nich vytvářenýých aplikací (tedy k čemu jsou dobře použitelné a kde se objevují jejich meze). Výstup by měl být v podobě, která bude dobře použitelná pro studenty jiných fakult a případně širokou veřejnost.

Téma vypsal: Ing. Richard Lipka, Ph.D. (UN 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-10

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0