Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

DVS - Síťový protokol pro ovládání senzor-inzulínová pumpa

Projekt SmartCGMS umožňuje sestavit uzavřenou regulační smyčku pro léčbu diabetu pomocí inzulinové pumpy a senzoru glykémie. Z posledního trendu vývoje open-source řešení jednoznačně vyplývá potřeba navrhnout otevřený síťový protokol pro práci s těmito periferiemi. Cílem projektu je seznámit se se současnou situací a navrhnout síťový protokol, který vyřeší nedostatky současných protokolů. Protokol je určený pro nízkopříkonová zařízení a je třeba dbát na bezpečnost - safety & security.

Jedná se o dlouhodobý projekt, tj. je to možný předstupeň DP. Realizačním jazykem je moderní C++ - tj. C++17/20. Jedná se o téma primárně určené pro studijní program DVS.

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz.

Téma vypsal: Ing. Martin Úbl (UN 305)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-01

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0