Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

DVS - Skupinové monitorování pacientů

Představte si nemocniční oddělení, kde leží několik paceintů, každý se senzorem glykémie. Cílem je realizovat skupinové monitorování několika pacientů najednou při použití projektu SmartCGMS. Systém musí umožnit monitorování i v případě, že se pacient přesune např. do jiné místnosti.

Jedná se o dlouhodobý projekt, tj. je to možný předstupeň DP. Realizačním jazykem je moderní C++ - tj. C++17/20. Jedná se o téma primárně určené pro studijní program DVS.

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz.

Téma vypsal: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-01

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0