Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

DVS - Reed-Solomon kódy

Cílem je seznámit se s Reed-Solomonovým kódováním a jeho implementací na CPU a GPU. Výstupem projektu by mělo být jejich porovnání, respektive zhodnocení možného urychlení na GPU, včetně hard- a soft- decision.

Jedná se o větší projekt, kdy OP tedy může být předstupeň DP. Jedná se o téma primárně určené pro studijní program DVS.

Téma vypsal: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-01

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0