Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

DVS - Diagnostika a injektování chyb do systému SmartCGMS

Projekt SmartCGMS umožňuje vývoj softwarového zásobníku pro řízení inzulínové pumpy. Pro jeho testování je třeba implementovat schopnost detekce/odolnosti vůči chybám. Prvním krokem (a tématem tohoto OP) je umělá injekce chyb a neobvyklého chování a ověření správné reakce na ně.

Jedná se o dlouhodobý projekt, tj. je to možný předstupeň DP. Realizačním jazykem je moderní C++ - tj. C++17/20. Jedná se o téma primárně určené pro studijní program DVS.

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz.

Téma vypsal: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D. (UC 303)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-08-01

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0