Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Aplikace metod pokrytí pro minimalizaci počtu pozorovatelen

Úloha řeší problém nalezení minimálního počtu míst v oblasti terénu A tak, aby bylo maximalizován počet pozorovaných míst v terénu B s tim, že je výhled zakryt nějakými překážkami.

Úlohu je nutné řešit nějakou heuristikou vzhledem k časové náročnosti exaktního řešení.

V případě zájmu mne kontaktujte

Prof. Skala - skala@kiv.zcu.cz subject: < LIDAR - UAV - pokryti>

Podrobnosti: osobní kontakt nutný

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-06-19

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0