Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Plánování vhodné trasy pro řízené systémy (auta, letadla, drony, lodě)

Úkolem práce je analýza a ověření specifického algoritmu pro nalezení suboptimální cesty pro autonomní systémy používající
LIDAR Ultra-Wide range - podrobnosti viz

- https://ouster.com/products/scanning-lidar/os0-sensor/

Úloha je analogická hledání cesty v bludišti, s tím, že se respektuje omezení obtížnosti průchudu danou oblastí
(je to multikriteriální funkce, která je obecně dána)

V daném tématu se předpokládá možné pokračování pro diplomovou práci.

Po úspěšném dokončení BP práce se předpokládá zapojení do výzkumného týmu.
Implementace: v C++ a po ověření případně s možnosti SSE/GPU následnou realizací v rámci jiného projektu

V případě vážného zájmu mne kontaktujte
Prof. Václav Skala
skala@kiv.zcu.cz předmět zprávy

Podrobnosti: osobní kontakt nutný

Téma vypsal: Prof. Ing. Václav Skala, CSc. (UC 360)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-06-19

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0