Popis tématu

Oborový projekt v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Interpolace úponových oblastí

Úponové oblasti svalů na kostech jsou definovány body na okraji oblasti. K tomu, aby bylo možné s úponovými oblastmi dále pracovat (například při nerigidní registraci úponových oblastí), je potřeba takto popsanou oblast extrahovat. To však v některých případech není jednoduché. Alternativním řešení je popsat oblast hladkým plátem a ten pak navzorkovat. Cílem práce je vyvinout řešení, které dokáže interpolovat úponové oblasti, přičemž musí být splněna podmínka, že vzniklý plát včetně jeho hranice musí být hladký.

Téma vypsal: Ing. Bc. Zuzana Majdišová, Ph.D. (UC 359)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-06-02

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0