Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Algoritmy pro korekci termografického obrazu

Tématem práce je vývoj a implementace algoritmů pro zpracování termografického (infračerveného) obrazu, tedy dvourozměrného pole teplotních dat. Algoritmy mohou být použity i na termografické sekvence (video). Cílem práce je přizpůsobit existující algoritmy zpracování obrazu pro zpracování teplotních dat a případně doplnit funkcionalitu specifickou pro teplotní data.
1. Seznamte se se specifickými vlastnostmi termografických obrázků
2. Prostudujte existující algoritmy pro kompenzaci nerovnoměrné expozice scény
3. Vybrané algoritmy implementujte s úpravami pro použití na termografických datech
4. Implementaci otestujte alespoň na 20 obrázcích či sekvencích, testovací data dodá konzultant práce
5. Zdokumentujte postup řešení, popište a zhodnoťte vytvořené výsledky

Téma vypsal: Ing. Pavel Mautner, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Jiří Skála, Ph.D.,
  • Firma: NTC,

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-05-30

Zadáno komu: Bodan Teplý (Rezervované)

Aktualizováno 0