Popis tématu

Projekt v navazujícím studiu v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

DVS - Generická implementace Bluetooth Low Energy adaptéru do SmartCGMS

SmartCGMS je framework pro analýzu signálů vyvíjený na katedře již přes 5 let. Pro jeho praktické použití ve spojení s reálnými zařízeními je však nutné, aby podporoval komunikaci vybranými protokoly. Nejčastější technologií relevantních zařízení je Bluetooth, resp. jeho nízkopříkonová varianta Bluetooth Low Energy (BLE).

V tomto oborovém projektu by se student nejprve seznámil se systémem SmartCGMS, protokolem Bluetooth Low Energy, a navrhnul by generický adaptér pro BLE tak, aby bylo možné jej z entit systému využívat bez ohledu na implementaci. Dále by student implementoval jednu specifickou variantu tohoto adaptéru pro danou platformu, aby bylo možné tento systém ověřit (např. MS Windows/Linux/macOS s využitím Qt knihovny QBluetooth, popř. Android a nativní implementace Bluetooth v jeho knihovně, a další).

Jedná se o dlouhodobý projekt, tj. je to možný předstupeň DP. Realizačním jazykem je moderní C++ - tj. C++17/20. Jedná se o téma primárně určené pro studijní program DVS.

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz/

Téma vypsal: Ing. Martin Úbl (UN 305)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-05-27

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0