Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Informační systémy.

Postupy a nedostatky projektového řízení používané v open source projektech

Cílem práce je provést průzkum a klasifikovat, jaké druhy úspěchů a potíží provázejí softwarové projekty open source aplikací, určit zvenčí rozpoznatelné příznaky těchto úspěchů/problémů, navrhnout metodu zjišťování vybraných příznaků z dat dostupných v platformách pro sdílení kódu a spolupráci na těchto projektech (github, gitlab.com apod.), a na základě předchozích bodů automatizovaně provést a následně vyhodnotit četnost výskytu různých typů projektových úspěchů a problémů (vč. anti-patterns) ve větší sadě OSS projektů.

Podrobnosti: https://relisa.kiv.zcu.cz/areas/

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-05-12

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0