Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Multi-modální zpracování dokumentů

Cílem práce je navrhnout a otestovat metodu, která bude pro analýzu dokumentů využívat dvě modality, tj. nejen samotný text nebo obraz, ale bude využito obojí dohromady. Je velmi vítána vlastní tvůrčí činnost studenta. Více informací u zadavatele.

Téma vypsal: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D. (UN 336)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-26

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0