Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Implmentace RS kódů s využitím technologií OpenCL/CUDA

- Popište historii vývoje Reed-Solomonových kódů (https://en.wikipedia.org/wiki/Reed%E2%80%93Solomon_error_correction) včetně jejich reálných aplikací
- Implementujte kodér a obě varianty dekodéru (hard decision a soft decision)
- Analyzujte možnosti paralelizace výpočtu
- S využitím technologie OpenCL (https://www.khronos.org/opencl/), případně CUDA (https://developer.nvidia.com/cuda-zone) vybranou metodu paralelizace a proveďte zhodnocení akcelerace výpočtu

Téma vypsal: Ing. Richard Lipka, Ph.D. (UN 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-25

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0