Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Medicínská informatika.

Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky

Popis zadání: Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky pro postižené osoby, např. osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Úloha zahrnuje analýzu akustických podnětů z mechanických ladiček, které jsou používány pro terapii PAS, generování podnětů elektronicky, návrh scénářů pro měření frekvenční analýzou EEG u zdravých jedinců a detekce příznaků vlivu akustického podnětu na EEG u zdravých jedinců. Postižené osoby s PAS nebudou primárně do tohoto konkrétního projektu zařazeny.

Jednotlivé body zadání:
1) Prostudujte problematiku terapeutického využití stimulace akustickým tónovým podnětem a
využití frekvenční analýzy elektroencefalografického (EEG) záznamu pro ověření vlivu této
stimulace.
2) Jako základní zdroj akustického podnětu uvažujte signál z mechanických ladiček, který
analyzujte metodami Signal Processing. Na základě výsledků této analýzy navrhněte způsob
vygenerování takového akustického podnětu elektronicky.
3) Navrhněte EEG experiment, který umožní vyhodnotit EEG záznam před a po akustické
stimulaci. Proveďte tyto EEG experimenty s akustickou stimulací pomocí mechanických
ladiček a vygenerovaného signálu pro zvolený počet osob.
4) Na základě provedených experimentů zhodnoťte možný vliv akustické tónové stimulace na
psychický stav osoby a popište případnou odlišnost ve výsledcích použitím dvou zdrojů
podnětu (ladička/vygenerovaný signál).

Téma vypsal: Ing. Petr Brůha (UN 324)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-04-13

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0