Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Interaktivní vizualizace získaných dat

1. Seznámení s problematikou analýzy a vizualizace dat.
2. Analýza možností existujících nástrojů pro interaktivní vizualizaci dat formou grafu nebo tabulky.
3. Návrh řešení vizualizace dle charakteru dat (např. datové typy, číselníky/kategorie) s filtry (jeden nebo více).
4. Implementace interaktivní vizualizace netriviálních dat. Předdefinované pohledy pro určený typ dat.
5. Testování.
6. Diskuze výsledků a zhodnocení.

Zdrojem dat může být nahraný soubor podporovaného formátu (např. CSV, TSV, ...) nebo přímo SPARQL Endpoint. Data mohou být získána též prostřednictvím QueryBuilderu (https://medical.zcu.cz/qbuilder/), který SPARQL Endpoint používá.

Předpokladem je výborná nebo velmi dobrá znalost na úrovni předmětu KMA/PSA (nebo podobného), HTML5, CSS, JavaScript.

Pro detaily mne, prosím, kontaktujte emailem. Konkrétní zadání a rozsah připravíme až společně (s možnými zájemci) po osobní schůzce dle typu práce (oborový projekt, bakalářská práce, diplomová práce). Na téma není automatický nárok.

Téma vypsal: Ing. Petr Včelák, Ph.D. (UN357)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-04-12

Zadáno komu: (Smazané)

Aktualizováno 0