Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

QueryBuilder: implementace filtrů a řazení dat

CS: QueryBuilder: implementace filtrů a řazení dat

EN: QueryBuilder: filters and data ordering implementation


Zásady pro vypracování:

1. Seznamte se s RDF, OWL, SPARQL a technologiemi použitými v QueryBuilderu.

2. Analyzujte možnosti QueryBuilderu a jemu podobné dostupné nástroje.

3. Navrhněte rozšíření o (a) podporu filtrů a (b) řazení dat v QueryBuilder.

4. Proveďte celkovou aktualizaci software a navržená rozšíření implementujte.

5. Důkladně otestujte a proveďte validaci na adekvátní množině dotazů.

6. Proveďte kritické zhodnocení a diskuzi dosažených výsledků.

Předpokladem je výborná nebo velmi dobrá znalost SQL.
Výhodou jsou znalosti Java, Apache Jena, SpringFramework, Thymeleaf.

Aplikace QueryBuilder je online https://medical.zcu.cz/qbuilder/

Pro detaily mne, prosím, kontaktujte emailem. Konkrétní zadání a rozsah připravíme až společně (s možnými zájemci) po osobní schůzce dle typu práce (oborový projekt, bakalářská práce, diplomová práce). Na téma není automatický nárok.

Téma vypsal: Ing. Petr Včelák, Ph.D. (UN357)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-04-12

Zadáno komu: Ondřej Míka (Zadané)

Aktualizováno 0