Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Pomocné programové vybavení pro výuku KPG

Úkolem je vytvořit základní ukázkové příklady pro rastrovou a vektorovou grafiku pro předmět KPG. Protože se předpokládá využití také pro Erasmus studenty, je zapotřebí práci sepsat a programy komentovat v angličtině.

Téma vypsal: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová (UC 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-08

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0