Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Rozpoznávání akce osob ve videu

1. Prostudujte problematiku rozpoznávání a klasifikace akcí osob
zachycených na videu.
2. Analyzujte existující přístupy používané pro řešení úloh tohoto typu.
3. Navrhněte robustní metodu vhodnou pro klasifikaci do omezeného počtu
tříd (např. chůze, běh, sedání/vstávání, pád osoby).
4. Implementujte navrženou metodu jako funkční prototyp pomocí
prostředků jazyka Python nebo C/C++.
5. Otestujte a kriticky zhodnoťte úspěšnost navržené metody.

Pro automatickou klasifikaci akce prováděnou osobou existuje více
možných přístupů. Cílem vypsaného tématu je implementace funkčního
prototypu, který bude jako svůj vstup používat video soubor, jako výstup
bude vracet třídu rozpoznané akce jako logickou funkci. Jako doporučený
výchozí způsob detekce polohy a pózy postavy využijte knihovnu OpenPose.

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Petr Prášek,
  • Firma: CertiCon ,

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0