Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Analýza evropských cenových srovnávačů zboží při zalistování pomocí Google Merchant XML feedu

1. Prostudujte problematiku evropských cenových srovnávačů zboží a zjistěte, jak fungují z pohledu eshopu, který tam chce prodávat zboží.

2. Identifikujte a analyzujte hlavní problémy s předáváním dat.

3. Navrhněte metodu poskytování dat pro vybrané cenové srovnávače zboží "na jeden průchod". Navržená metoda by měla být vhodná pro zpracování velkého množství položek.

4. Implementujte nástroj, který umožní předávání dat do vybraných cenových srovnávačů. Zaměřte se na efektivitu předávání/přenosu velkého množství dat.

5. Vytvořený nástroj pečlivě otestujte a proveďte i validaci vygenerovaného XML feedu. Proveďte statickou analýzu kódu a případně další související kontroly kvality výsledného sw.

*********************************************
Přesná formulace zadání bude provedena po schůzce s firmou Retailys (Alzbeta Hruskova, hruskova@retailys.com).
Vedoucí práce je M. Dostal a firma je tech. konzultantem.

Úkolem je:

· zjistit co musí XML feed obsahovat, aby se dal použít pro co největší počet cenových srovnávačů

· Vygenerovat XML feedy pro co nejvíce srovnávačů “na jeden průchod” z dostupných dat

Hlavní získané znalosti:

· programování robustní aplikace v cloudu (PHP, Symfony, Docker, Azure, DevOps)

· Techniky parsování a generování velkých XML

· Validace XML DTD

· Komunikace s REST API především globálních online marketplaces jako je Amazon, eBay, eMag a další

· Testy a statická analýza kódu

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Jan Ruda,
  • Firma: Retailys s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-07

Zadáno komu: Miroslav Vdoviak (Zadané)

Aktualizováno 0