Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Automatické vyhodnocení četnosti výskytu chyb

Cílem práce je vytvořit nástroj, který bude schopen automaticky nebo poloautomaticky vyhodnotit jak často se určité typy chyb vyskytují v reálných SW projektech. V rámci práce budou z katalogu https://cwe.mitre.org/ vybrány některé chyby nebo množiny chyb a následně by měl vytvořený SW klasifikovat data získaná ze SW repozitářů a identifikovat o jaké chyby se jedná. Očekává se, že půjde o už opravené chyby, identifikace tedy může využít jak data o změněn v rámci bugfixu, tak komentáře které budou v úložišti uloženy. Výstupem by měla být informace o četnosti vybraných typů chyb v úložištích. Je možné použít libovolnou technologii.Téma vypsal: Ing. Richard Lipka, Ph.D. (UN 306)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0