Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce

Cílem práce bude vytvořit automatický systém pro extrakci koncertů, divadelních her a podobných akcí z webu.

Téma vypsal: Ing. Jakub Sido (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0