Popis tématu

Diplomová práce v oborech Softwarové inženýrství, Inteligentní počítačové systémy.

Strojové učení -- Active Learning

Active learning je způsob učení modelů strojového učení (Artificial Neural Network, Deep Learning). Metody se snaží odhadnout slabiny dat a výsledného modelu
a interaktivně vytváří další dobře mířené dotazy na zdroj informací (člověk, databáze) pro označení nových datových vzorků.
Lidský čas je vždy nákladný a proto je cílem minimalizovat množství manuální práce při anotování datové sady -- model se učí doptáváním se na příklady
u kterých si není jistý -- aktivně se podílí na svém učení

Cílem práce bude prostudovat moderní metody active learningu, otestovat některé z nich a připravit systém realizující tento typ učení.
Funkční řešení bude ověřeno na úloze rozpoznávání pojmenovaných entit v textu.

Téma vypsal: Ing. Jakub Sido (UN 335)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-04-07

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0