Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Postprocessing segmentace orgánů s využitím odhadu nejistoty segmentační metody

V oblasti segmentace medicínských dat, jako jsou například snímky výpočetní tomografie existuje celá řada metod. Většina těch novějších je založena na použití konvolučních neuronových sítí. Při predikci neuronovou sítí je možné s použitím dostupných metod odhadnout nejistotu predikce pro daná data. Cílem této práce je pokusit se aplikovat znalost nejistoty predikce neuronovou sítí pro zlepšení finální kvality segmentace s využitím vhodného algoritmu pro úpravu povrchu. Orientační schématické znázornění je uvedeno v příloze.

Předběžné zadání práce:
- Seznamte se s některou z aktuálně používaných architektur umělých konvolučních neuronových sítí pro segmentaci orgánů z CT snímků.
- Modifikujte vybranou metodu tak, aby umožňovala lokální odhad nejistoty predikce.
- Navrhněte a implementujte postup pro využití znalosti prediktivní nejistoty ke zlepšení kvality segmentace dané neuronové sítě.
- Experimentálně ověřte vlastnosti navržené metody porovnáním výsledků na datasetu pro segmentaci jater s referenční neuronovou sítí.

Ke správnému výběru a zprovoznění vhodné neuronové sítě dopomůže studentovi vedoucí práce. Dále poskytne potřebná data pro experimenty.

Podrobnosti: https://home.zcu.cz/~hachaf/zadani_bp/diagram.svg

Téma vypsal: Ing. Filip Hácha (UN 359)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-03-23

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0