Popis tématu

Diplomová práce v oborech Počítačová grafika, Medicínská informatika.

Vytvoření generického kosterního modelu dolních končetin

Práce zahrnuje rigidní registraci několika povrchových modelů kostí následovanou stanovením průměrného modelu (může zahrnovat potřebu voxelizace). Průměrné modely kostí bude nutné poskládat do reprezentativní kostry. Zde problém spočívá v tom, že každý kosterní model není přesně ve stejné póze, takže po zprůměrování kostí může dojít k rozpadu v kloubech nebo protínání. Možné řešení vychází z automatické detekce os - viz Luca Modenese. Vytvořené řešení musí být obecné, aby umožňovalo začlenění dalších modelů kostí, ale i jiných tkání v budoucnosti.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-03-16

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0