Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informační systémy (Bc).

Automatizace pravidelných reportů o činnosti FAV

Cílem práce je automatizace tvorby reportů o činnosti FAV za dané období (např. počty a typy mobilit, počty studentů na předmětech / studijních programech, atd.). Data budou získávána automaticky prostřednictvím webových služeb z IS/STAG, ručně z OBD, příp. na žádost z datových skladů ZČU. Součástí práce je rovněž analytická část zahrnující zjištění současného stavu dostupnosti/čistoty jednotlivých dat. Report, jehož návrh je rovněž předmětem práce, bude obsahovat vhodnou vizualizaci prostřednictvím např. grafů, mapy, apod. Pro zpracování lze využít např. PowerBI. Práce zahrnuje nastavení procesu pro pravidelnou tvorbu s minimálním úsilím. Optimálně na 1 klik vygeneruji report na požádání a automaticky odejde notifikace všem zaregistrovaným odběratelům.

Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-03-16

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0