Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Výpočetní technika (Bc), Finanční informatika, Informační systémy (Bc).

Vizualizace dat léčby diabetu

1. Seznamte se s nemocí diabetes mellitus a související technikou pro měření a léčbu. Dále se seznamte se systémem SmartCGMS a jeho programátorským rozhraním.
2. Analyzujte v současnosti používané pacientské a vědecké vizualizační pohledy, identifikujte jejich silné a slabé stránky.
3. Navrhněte nový pacientský vizualizační pohled, který bude dostatečně přehledný.
4. Implementujte vybrané stávající pacientské a vědecké pohledy, a vámi navržený pacientský pohled jako modul do systému SmartCGMS.
5. Realizované řešení otestujte na standardních scénářích léčby a dosažené výsledky zhodnoťte.

Dodatečné informace:
- implementačním jazykem bude C++
- výstupní formát bude SVG; SDK SmartCGMS ale už obsahuje potřebné nástroje pro jeho generování

Podrobnosti: https://diabetes.zcu.cz/

Téma vypsal: Ing. Martin Úbl (UN 305)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-03-16

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0