Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Systém porovnávání studijních programů informatiky

1.Seznamte se s anglickými verzemi web stránek studia informatiky na vybraných univerzitách.
2.Zvolte systém pro stahování a ukládání informací z web stránek.
3.Použijte jej pro vytvoření kolekce informatických předmětů vyučovaných na vybraných univerzitách. Stahované údaje by měly obsahovat identifikaci univerzity, předmětu, kreditní/hodinové dotace a osnovy tak, aby mohly být vzájemně porovnány.
4. Navrhněte a implementujte způsob porovnání rozsahu výuky na FAV ZČU dle uživatelem zadaného tématu a na uživatelem zadaných školách.
5. Dbejte na možnost aktualizace a vyměnitelnosti datových kolekcí.
6.Systém realizujte a otestujte.

Podrobnosti: https://portal.zcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_lang=en

Téma vypsal: Prof. Ing. Karel Ježek, CSc. (UC 308)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2022-03-16

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0