Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

DMS pro evidenci dokumentace k sw

1. Prostudujte problematiku DMS.
2. Analyzujte poskytnuté REST-api a vlastnosti centrálního úložiště dokumentů.
3. Navrhněte aplikaci s využitím vhodných technologií.
4. Aplikaci implementujte.
5. Výslednou aplikaci řádně otestujte.

**********************************************
Komentář k zadání:

Vedoucí práce z KIV bude přiřazen po výběru BP ze strany studenta.

Vytvoření aplikace typu SaaS pro centrální uložení dokumentů vzniklých při vývoji aplikací. Aplikace musí zajistit úsporné verzované ukládání dokumentů tak, aby bylo možné napojení ze všech vývojových aplikací. Hlavní výhodou by měla být automatická detekce duplicit a archivace starších dokumentů. Přístup k centrálnímu úložišti bude umožněn přes REST-API.

Cílem práce je vytvoření Java aplikace nad SpringBoot frameworkem s komunikačním REST-API.
V teoretické části by se měl student zaměřit:
• na způsoby ukládání a verzování/historizaci dat,
• popsat cloudové řešení a možnosti implementací velkých firem (např. Google a Microsoft),
• shrnout jejich výhody a nevýhody oproti ukládání v lokálním uložišti.
V analytické části práce od studenta očekáváme:
• výběr způsobu ukládání obrazů dokumentů,
• návrh jednoduchého relačního databázového modelu pro uchovávání metadat,
• návrh REST-API pro úložiště.

V další části se student seznámí s frameworkem SpringBoot, implementuje logiku aplikace a navrženého REST-API. Součástí řešení budou i jednoduché testy pro ověření funkčnosti REST-API. Volitelně může být zpracováno jednoduché UI pro správu aplikace DMS (statistiky, spuštění archivace).

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Šlapa,
  • Firma: Marbes,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-03-14

Zadáno komu: Jakub Pavlíček (Zadané)

Aktualizováno 0