Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

DMS pro evidenci dokumentace k sw

1. Prostudujte problematiku DMS (Document Management System) i s ohledem na způsoby detekce možných duplicit. Dále prostudujte systémy pro práci s REST API (např. Swagger).

2. Analyzujte požadavky na REST API z pohledu dostupnosti a bezpečnosti. Dále analyzujte možnosti různých technologií, platforem a nástrojů.

3. Na základě provedené analýzy navrhněte vlastní REST API pro úložiště souborů. Při návrhu klaďte důraz na celkové zabezpečení aplikace a podporu několika vybraných SŘBD pro uložení metadat o souborech (např. verzování).

4. Navržené REST API implementujte ve zvoleném programovacím jazyce a dbejte na důslednou programátorskou dokumentaci.

5. Výslednou implementaci otestujte sadou netriviálních testů. Zhodnoťte
dosažené výsledky.

**********************************************
Komentář:
- realizace s tech. konzultantem v Marbesu
- v Marbesu neexistuje nic = student nic nedostane
- bude analyzovat existující DMS systémy, které ale nelze využít např. kuli složitosti nebo licencím
- dělá vlastně jen REST api + úložiště, protože do tohoto DMS se budou napojovat různé služby Marbesu
- testování přes Postmana apod.
- vizuálně jinak nebude vidět nic :) = dělá se REST api, uložení dat apod. Vizuální aplikace s mini podobě se udělá, když bude čas.
**********************************************
Původní verze před 18.10.2023:

1. Prostudujte problematiku DMS (Document Management System) i s ohledem na způsoby detekce možných duplicit. Dále prostudujte systémy pro práci s REST API (např. Swagger).

2. Analyzujte poskytnuté REST API a vlastnosti již existujícího centrálního úložiště dokumentů. Dále analyzujte možnosti různých technologií a platforem s ohledem na možnou verzi budoucí aplikace (desktop, webová, mobilní).

3. Na základě provedené analýzy navrhněte případné doplnění REST API. Dále navrhněte jednu verzi aplikace s využitím vhodných technologií. Při návrhu klaďte důraz i na celkové zabezpečení aplikace.

4. Aplikaci implementujte ve zvoleném programovacím jazyce a dbejte na
důslednou programátorskou dokumentaci.

5. Výslednou aplikaci otestujte sadou netriviálních testů. Zhodnoťte dosažené výsledky.

**********************************************
Původní verze - stará:
1. Prostudujte problematiku DMS.
2. Analyzujte poskytnuté REST-api a vlastnosti centrálního úložiště dokumentů.
3. Navrhněte aplikaci s využitím vhodných technologií.
4. Aplikaci implementujte.
5. Výslednou aplikaci řádně otestujte.

**********************************************
Komentář k zadání:

Vedoucí práce z KIV bude přiřazen po výběru BP ze strany studenta.

Vytvoření aplikace typu SaaS pro centrální uložení dokumentů vzniklých při vývoji aplikací. Aplikace musí zajistit úsporné verzované ukládání dokumentů tak, aby bylo možné napojení ze všech vývojových aplikací. Hlavní výhodou by měla být automatická detekce duplicit a archivace starších dokumentů. Přístup k centrálnímu úložišti bude umožněn přes REST-API.

Cílem práce je vytvoření Java aplikace nad SpringBoot frameworkem s komunikačním REST-API.
V teoretické části by se měl student zaměřit:
• na způsoby ukládání a verzování/historizaci dat,
• popsat cloudové řešení a možnosti implementací velkých firem (např. Google a Microsoft),
• shrnout jejich výhody a nevýhody oproti ukládání v lokálním uložišti.
V analytické části práce od studenta očekáváme:
• výběr způsobu ukládání obrazů dokumentů,
• návrh jednoduchého relačního databázového modelu pro uchovávání metadat,
• návrh REST-API pro úložiště.

V další části se student seznámí s frameworkem SpringBoot, implementuje logiku aplikace a navrženého REST-API. Součástí řešení budou i jednoduché testy pro ověření funkčnosti REST-API. Volitelně může být zpracováno jednoduché UI pro správu aplikace DMS (statistiky, spuštění archivace).

Téma vypsal: Ing. Martin Dostal, Ph.D. (UN 307)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Šlapa,
  • Firma: Marbes,

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2022-03-14

Zadáno komu: Jakub Pavlíček (Zadané)

Aktualizováno 0