Popis tématu

Oborový projekt v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Analýza protokolů/dat

SW pro analýzu (případně zobrazeni/prohlížení) časových průběhů signálu (tj. vstupem je pole nasnímaných dat).
Prostudujte jednotlivé sériové fyzické/linkové signály/protokoly (např. hodinovy signal, signál IRC čidel, spi, i2c, uart, can, atp) (pro SWI toto bude případně definováno/vysvětleno)
Navrhněte vhodnou strukturu programu pro jejich analýzu/zobrazení s důrazem na možnost snadného rozšiřování o další protokoly, kdy vstupem jsou navzorkované časové průběhy signálů.
Implementujte zpracování a zobrazení těchto dat.
Ověřte program na reálných datech.

pozn. předměntem práce nemusí být nutně vše zde uvedené v plném rozsahu, ale vhodná podmnožina. Jedná se o SW - analýza (časových) dat, jejich vizualizace a procházení.

idea:vstupem jsou naměřená data (digitální a nebo analogová)
Tyto data zpracovávat ve smyslu:
- z analogových data - detekce chyb logického signálu (napr. špatná logická úroveň signálu, přeběhy, obrazy, pomalý náběh, doba nábehu signálu)
- vyhodnocení statistických parametrů protokolu (např. doba trvání 1 bitu (min/max), mezera mezi byty, zpoždění hran atp)
– případná automatická detekce protokolu a jeho parametru
- konverze naměřenych průběhů do dat (typicky prevod na Byty pro různé protokoly)
- detekce chyb na fyzické/linkové vrstvě (napr. krátký stop bit)
- možnost dalšího dekódování dat z linkové vrstvy
Tyto data zobrazit – průběhy i konvertované data, umožnění zobrazení statistik a zvýraznění chybných/odlehlých hodnot, vyhledávání
- program by měl být psán modulárně aby bylo možné přidávat moduly pro další protokoly

Téma vypsal: Ing. Tomáš Mainzer, Ph.D. (UN 322)

Vypsáno pro akademický rok 2023/2024 dne: 2021-09-19

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0