Popis tématu

Diplomová práce v oboru Informační systémy.

Analýza agilního dodání produktů před a po vypuknutí epidemie COVID-19

1. Seznamte se s metodikami agilního řízení projektů.
2. Srovnejte metodiku používanou ve firmě Aimtec s obdobnou metodikou agilního řízení od IBM.
3. Proveďte analýzu dostupných projektových dat firmy Aimtec před a po vypuknutí epidemie COVID-19 a vyhodnoťte změny procesů dodání produktů, míru využití agilních prvků používané metodiky a výhody/nevýhody přístupu před a po vypuknutí epidemie.
4. Vysledujte trendy a vytvořte doporučení, zda nově použité postupy aplikovat ve standardních podmínkách a v jaké podobě. Naleznete-li úzká místa v řízení projektů či v procesu přidané hodnoty, navrhněte jejich optimalizaci.
5. S použitím odpovídající techniky ověřte vhodnost doporučení pro potřeby firmy.
6. Své závěry podpořte vytvořením modelů obou procesů a grafickými výstupy z provedených analýz.

Téma vypsal: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. (UC 354)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je technickým konzultantem,
  • Kontaktní osoba: Lenka Bohuslavová,
  • Firma: Aimtec,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-06-16

Zadáno komu: Lucie Tauchenová (dokončeno: 2022-05-19)

Aktualizováno 0