Popis tématu

Projekt v bakalářském studiu v oboru Informatika (Bc).

Rozšíření aplikace pro detekci procesní anti-patternů

V rámci dlouhodobého výzkumného záměru se zajímáme o tzv. procesní anti-patterny (AP; často opakované chyby ve vývoji SW). Tyto detekujeme na datech reálných projektů z jejich nástrojů pro řízení (Git, Redmine, atd.). V současnosti existuje jednoduchá webová aplikace v Javě, která modeluje AP pomocí sady SQL dotazů a zpracování jejich výsledků, které pak zobrazuje. Předmětem projektu je tuto aplikace rozšířit. To je možné několika způsoby a konkrétní zadání je tak na dohodě studenta s vedoucím. Aplikace je navíc na rozšíření do velké míry stavěná. Příbuzná zadání nad stejnou aplikací jsou tak možná pro více studentů. Zároveň je ovšem projekt vypsán i jako DP pokrývající všechny následující body a v případě jejího zadání nebude možné zpracovávat podmnožinu paralelně jako OP.

V rámci projektu je možné zpracovat jedno a více z následujících rozšíření (seznam není kompletní, je možné se domluvit i na jiných úpravách):
- přidání správy uživatelů pro ukládání parametrizací, atd.
- detailnější rozbor detekce (proklik na výsledky dílčích indikátorů, grafy, dashboardy, propojení s katalogem AP na GitHubu, apod.)
- analýza a modelování dalších dosud nezahrnutých AP
- analýza a oprava modelů existujících AP (v případě potřeby)
- analýza modelů AP (stávajících i nových), jejich podobných aspektů a jejich zobecnění pro lepší znovupoužití (až na úroveň "skládání" nových AP)
- přidání grafů k jednotlivým detekcím a jejich konfigurace
- související úpravy pohledů v DB projektových dat
- libovolné další návrhy schválené vedoucím projektu

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-06-09

Rezervace tématu

Toto téma je sice volné, ale protože bylo vypsáno pro akademický rok 2022/2023, tak ho již nelze rezervovat. Pro případné bližší informace kontaktujte osobu, která téma vypsala.

Aktualizováno 0