Popis tématu

Projekt v bakalářském studiu v oboru Informatika (Bc).

Burndown plugin pro nástroj Redmine

Redmine je nástroj pro změnové a projektové řízení. V rámci KIVu existuje několik instancí tohoto nástroje, jedna z nichž je využívaná pro studentské projekty (např. v rámci předmětu ASWI). Redmine poskytuje řadu statistických ukazatelů a agregací projektových dat pro celkové monitorování postupu. Jedním z nich je i tzv. burndown chart, který ukazuje postupné zpracování naplánovaných úkolů buď v jejich počtu, nebo v hodinách. Bohužel, systém výpočtu a zobrazování není ideální pro potřeby ASWI projektů.

Předmětem tohoto projektu by měla být tvorba plug-inu do Redmine s novou implementací burndown chartu vyhovující potřebám vyučujících předmětu ASWI. Redmine (a tudíž i poptávaný plug-in) je realizována v jazyce Ruby.

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-06-09

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0