Popis tématu

Projekt v bakalářském studiu v oboru Informatika (Bc).

Modifikace metody Cervenka2019PBD nebo Luca2018 pro deformaci svalů

V rámci projektu se student seznámí s rozsáhlým projektem MuscleWraping 2.0, jehož cílem je modelování svalů člověka a jejich deformace v reakci na pohyb kostí za účelem získání biomechanických charakteristik pro klinické posouzení zdravotního stavu dotyčného člověka.

Technologie, které si "ošaháte":
- Git
- CMake
- C++ 11+ (předchozí zkušenost s C/C++ vítána, ale není nezbytná)
- vizualizace 3D dat prostřednictvím VTK knihovny, takže něco je hezky vidět :-)

Konkrétní modifikace metody Cervenka2019PBD pro deformaci svalů (reprezentovaných trojúhelníkových sítí) bude stanoveno individuálně po domluvě se studentem. Nabízí se mj.

- zobecnění mechanismu pro ukládání mezivýsledků (např. graf, discregrid data, apod.)
- začlenění anizotropního chování svalů (ve směru vláken se to snaží minimalizovat vzdálenost)
- detekce kolize svalového vlákna (reprezentovaného lomenou čarou) s kostí
Téma vypsal: Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D. (UN 338)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-06-08

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0