Popis tématu

Diplomová práce v oboru Ostatní / Nespecifikováno.

Generování dokumentů z uživatelských šablon

Informační systémy zpracovávají širokou škálu dat. Poskytují uživateli řadu funkcí pro jejich zpracování. Tyto funkce jsou ovšem pro některé specifické činnosti příliš obecné. Zejména v oblasti generování výstupů typu dokument často nedostačuje. Informační systém poskytuje standardní report, do kterého uživatel nemůže zasáhnout. Uživatel by potřeboval definovat vlastní šablonu dokumentu a generovat vlastní dokumenty.
Existuje řada nástrojů reportingu, ty jsou ovšem většinou orientované na analytické výstupy nebo kladou technické nároky na znalosti uživatele.
Předmětem práce bude vytvoření nástroje nebo použití existujícího, který umožní uživateli prostřednictvím běžného textového editoru definovat vlastní šablony pro generování dokumentů. Součástí nástroje bude knihovna pro generování výsledného dokumentu a příklad integrace do aplikace.
Zadání:
1. Seznamte se s problematikou automatizované tvorby dokumentů dosazováním dat do uživatelských šablon
2. Navrhněte řešení definice uživatelských šablon pro generování dokumentů. Můžete vyžít existující řešení nebo navrhnout vlastní implementaci.
3. Implementujte editor šablon a generátor dokumentů nad připravenou sadou dat.
4. Zdokumentujte způsob a pravidla tvorby šablon.
5. Řešení otestujte.

Téma vypsal: Ing. Petr Přibyl

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Petr Přibyl,
  • Firma: CCA Group a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-05-31

Zadáno komu: Zdeněk Častorál (Zadané)

Aktualizováno 0