Popis tématu

Bakalářská práce v oboru Informatika (Bc).

Datová kostka pro analýzy výzkumu a vývoje inovací pro datový sklad ZČU

1. Seznamte se s teorií datových skladů a strukturou registru CEP (centrální evidence projektů).
2. Navrhněte model datové kostky pro porovnání výstupů realizovaných projektů českých vysokých škol, ústavů a veřejných výzkumných institucí. Navrhněte datovou pumpu pro výběr relevantních dat z CEPu.
3. Realizujte datovou kostku a datovou pumpu v dostupném programovém vybavení pro systému řízení báze dat Oracle.
4. Vytvořenou datovou kostku nasaďte do testovacího prostředí datového skladu ZČU. Ověřte funkčnost datové pumpy naplněním dat do připravené datové kostky.
5. Vhodným analytickým nástrojem pro datové sklady vyzkoušejte jednoduché analytické dotazy nad vytvořenou datovou kostkou.

Plánovaný konzultant na KIV: Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Téma vypsal: Ing. Martin Zíma, Ph.D. (UC 361)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Jirsová,
  • Firma: CIV ZČU v Plzni,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-05-19

Zadáno komu: Dominik Jež (Zadané)

Aktualizováno 0