Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Akceptace platebních karetních transakcí na mobilních zařízeních

1. Prostudujte informace o používaných čipech na platebních kartách a jejich zabezpečení s ohledem na bezkontaktní transakce. Prostudujte standardy PCI CPOC pro akceptaci karetních transakcí a PCI SPOC pro možnosti zadání PINů na běžných chytrých zařízeních obchodníků.

2. Proveďte analýzu možností akceptace karetních transakcí na běžně dostupných chytrých mobilních zařízeních na platformě Android a iOS. Uveďte rozdíly pro transakce prováděné fyzickými platebními kartami a virtuální kartami včetně Google Pay a Apple Pay.

3. Na základě předchozích bodů implementujte pro jednu platformu (Android nebo iOS) prototyp aplikace pro čtení údajů z platební karty s využitím dostupných SDK asociací Mastercard a VISA.

4. Ověřte funkcionalitu aplikace na simulátoru karetních transakcí, výsledky vyhodnoťte a navrhněte vhodné budoucí úpravy či rozšíření.

Téma vypsal: Ing. Ladislav Pešička (UN 358)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Ing. Martin Míček,
  • Firma: Smart software s.r.o.,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-05-11

Zadáno komu: Stanislav Král (Zadané)

Aktualizováno 0