Popis tématu

Diplomová práce v oboru Softwarové inženýrství.

Rozšíření aplikace pro správu uživatelů

1. Seznamte se s aplikací aimtec.cloud pro správu uživatelů a přístupových práv do multitenantního systému.
2. Seznamte se s technologiemi Amazon Web Services používanými v aplikaci aimtec.cloud.
3. Analyzujte business procesy současného řešení správy uživatelů aimtec.cloud.
4. Navrhněte rozšíření stávající aplikace aimtec.cloud o návrhy webové aplikace (včetně návrhu UX) a rozšíření backendu.
5. Navržená rozšíření implementujte, v případě backendu použijte technologii AWS Lambda v jazyce Java nebo Python.
6. Implementovanou funkcionalitu otestujte jednotkovými a integračními testy.
7. Vyhodnoťte dosažené přínosy.

Téma vypsal: Doc. Ing. Roman Mouček, Ph.D. (UN 325)

Externí téma:
  • Firma (kontaktní osoba) je vedoucím práce,
  • Kontaktní osoba: Jiří Dobrý,
  • Firma: Aimtec a.s.,

Vypsáno pro akademický rok 2021/2022 dne: 2021-04-27

Zadáno komu: Jakub Hlaváč (Zadané)

Aktualizováno 0