Popis tématu

Oborový projekt v oborech Softwarové inženýrství, Informační systémy.

Operacionalizace procesních anti-vzorů

V rámci dlouhodobého výzkumného záměru se zajímáme o tzv. procesní anti-patterny (AP; často opakované chyby ve vývoji SW). Tyto detekujeme na datech reálných projektů z jejich nástrojů pro řízení (Git, Redmine, atd.). V současnosti existuje jednoduchá webová aplikace v Javě, která modeluje AP pomocí sady SQL dotazů a zpracování jejich výsledků, které pak zobrazuje. Předmětem projektu je rozšířit tuto aplikace o další operacionalizované anti-vzory, jakož i jejich popisy v online katalogu.

Body zadání:
- Analyzujte anti-vzory shromážděné v online katalogu.
- Agregací informací z literatury vytvořte do katalogu popisy vybrané podmnožiny anti-vzorů vhodných k detekci.
- Pro několik anti-vzorů z předchozího bodu navrhněte a implementujte jejich operacionalizaci.

Téma vypsal: Ing. Petr Pícha (UN 308)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-04-14

Zadáno komu: Daniel Dobroslavski (Zadané)

Aktualizováno 0