Popis tématu

Bakalářská práce v oborech Informatika (Bc), Informační systémy (Bc).

Průběžné monitorování a vyhodnocování srdeční aktivity

Cílem práce je vyvinout softwarovou aplikaci (zřejmě klientskou aplikaci pro smartphone a server s webovým front-endem, ale je možné řešit i jinak), která bude průběžně po dobu několika hodin nebo i dní získávat data o srdeční aktivitě uživatele ze senzorů hrudního pásu Polar H10. Tato data bude aplikace ukládat, filtrovat, provádět elementární statistiky a vyhledávat tachy-/bradykardické epizody a snadno pochopitelným způsobem vizualizovat tak, aby uživatel (typicky pacient trpící nějakou poruchou srdečního rytmu) mohl přizpůsobovat aktivity svému aktuálnímu stavu. Aplikace by měla také umět provést export dat v nějakém standardním formátu pro potřeby lékaře.

Téma vypsal: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. (UC 310)

Vypsáno pro akademický rok 2022/2023 dne: 2021-04-09

Rezervace tématu

Toto téma je zatím volné. Pokud o téma máte vážný zájem, vyplňte prosím následující formulář, kterým si téma zamluvíte (všechny položky jsou povinné).

Jméno a příjmení:

Studijní číslo: Email:

Aktualizováno 0